OUTSOURCING ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
EFEKTYWNE NADZOROWANIE OBIEKTÓW
ZARZĄDZAMY NIERUCHOMOŚCIAMI
O POWIERZCHNI 60 379 M2
OTYMALIZACJA KOSZTÓW STAŁYCH
ZMNIEJSZAMY KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
GDAŃSK
TORUŃ
CIECHANÓW
BRWINÓW
ŁYSZKOWICE
NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA
CZECHOWICE DZIEDZICE
CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE
BIEŻĄCE KONTAKTY Z NAJEMCAMI
EGZEKWOWANIE ZAPISÓW UMOWY NAJMU
WINDYKACJA MIĘKKA
UCZESTNICTWO W SPORZĄDZANIU PROTOKOŁÓW PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁPRACA Z POŚREDNIKAMI, RZECZOZNAWCAMI, INSTYTUCJAMI FINANSUJĄCYMI
RAPORTOWANIE DLA ZARZĄDU I BANKÓW
OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
BIEŻĄCA OBSŁUGA W ZAKRESIE DROBNYCH USTEREK I REMONTÓW
PROWADZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I FORMALNO-PRAWNEJ
DBANIE O STAN TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI DLA NOWYCH NAJEMCÓW
DOBÓR FIRM PODWYKONAWCZYCH
PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
WYKONUJEMY PRZEGLĄDY ROCZNE (WIOSENNE I JESIENNE) ORAZ 5 LETNIE ZGODNIE Z ART. 62 UST. 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
WYKONYWANIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO OBIEKTU ZAWIERA WYKONANIE PROTOKOŁU POKONTROLNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZDJĘCIOWĄ
PROTOKÓŁ ZAWIERA INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTU ORAZ JEGO ELEMENTÓW OBJĘTYCH KONTROLĄ, RODZAJU I STOPKNIA USZKODZENIA KONTROLOWANYCH ELEMENTÓW, ZAKRESU KONIECZNYCH PRAC
POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
PRZEDSTAWIAMY OSOBY PEŁNE PASJI I ZAANGAŻOWANIA
GRZEGORZ LUBOIŃSKI
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
MONIKA OBORSKA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
ZAUFALI NAM
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Kontakt
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. WARSZAWSKA 109
05-092 ŁOMIANKI
TEL.KOM.:
784 979 294
784 974 971
BIURO:
UL. WARSZAWSKA 109
05-092 ŁOMIANKI
GODZINY PRACY:
PON. - PT.
od 7:00 do 15:00
E-MAIL:
effectivemanagementsc@gmail.com